autentyczny


autentyczny
autentyczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, autentycznyni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który zdarzył się w rzeczywistości, realnie istniejący, przeżyty; prawdziwy, niekłamany': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autentyczne wydarzenia. Autentyczne uczucia. Autentyczna nędza. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dokładny w odtwarzaniu faktów, zgodny z rzeczywistością, wiernie oddający fakty; wiarygodny, prawdziwy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autentyczna historia, opowieść, relacja. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'uznany za oryginał, będący oryginałem; oryginalny, prawdziwy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autentyczny dokument, obraz. Autentyczne nagranie. <gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autentyczny — autentycznyni, autentycznyniejszy «prawdziwy, zgodny z rzeczywistością, stwierdzony na podstawie dowodów, niewątpliwy, wiarygodny, będący oryginałem» Autentyczny książę, uczony. Autentyczna bieda. Autentyczna dokumentacja. ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • Манифестарная эстетика — Особая типологическая разновидность критико теоретической рефлексии, характерная для возникновения радикально новых явлений в художественной культуре общества. Их существование как некоторой интенциональной художественно эстетической сферы на… …   Энциклопедия культурологии

  • Кребс, Вероника — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Кребс. Вероника Кребс (польск. Weronika Krebsowa, урожденная Младанович, польск. Mładanowicz; около 1750  2 октября 1832)  польская мемуаристка. Дочь Рафала Младановича,… …   Википедия

  • krew — 1. Bez kropli krwi «o człowieku, o twarzy: bardzo blady»: (...) leżał na wznak. Twarz miał bladą, bez kropli krwi, oczy przymknięte. H. Rudnicka, Uczniowie. 2. Błękitna krew «pochodzenie arystokratyczne»: Daniel jest sierotą, a w jego żyłach nie… …   Słownik frazeologiczny

  • różnica — 1. Bez różnicy «wszystko jedno; dobrze jest i tak, i tak»: – No jak, Werciu, ugotujesz dla naszej straży? – A wiela to ich jest? – Szesnastu, ale nas stąd dojdzie jeszcze trochę, tak że trzeba rachować na pięćdziesiąt porcji. Co? – Bez różnicy,… …   Słownik frazeologiczny

  • apokryf — m IV, D. u, Ms. apokryffie; lm M. y 1. «utwór o tematyce biblijnej, nie umieszczony w kanonie biblijnym» 2. «utwór rzekomo wydobyty z ukrycia i ogłoszony jako autentyczny dokument piśmienniczy» ‹łac. z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • autentycznie — autentycznieniej przysłów. od autentyczny Dokument wygląda autentycznie. Opowieść brzmi autentycznie …   Słownik języka polskiego

  • autentyk — m III, D. u, N. autentykkiem; lm M. i «przedmiot autentyczny, oryginał; dokument lub dzieło sztuki, którego prawdziwość została udowodniona» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • człowiek — m III, DB. a, W. u a. (podniośle) człowiekecze, N. człowiekkiem; lm p. ludzie 1. «Homo sapiens, istota żywa z rodziny człowiekowatych, z rzędu naczelnych wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego, jedyna… …   Słownik języka polskiego

  • ideowiec — m II, DB. ideowiecwca, W. ideowiecwcze a. ideowiecwcu; lm M. ideowiecwcy, DB. ideowiecwców «człowiek oddany jakiejś idei, dążący do jej urzeczywistnienia bez oglądania się na własne korzyści» Autentyczny, prawdziwy ideowiec …   Słownik języka polskiego